CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÂM PHƯƠNG NAM

Email: httam@tpfishtech.cominfo@tpnseafood.com

Điện thoại: 0292 62514160913 988 109

Fax: 0292 6251417

Lô 16A9, KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ